Základní charakteristiky Brumov-Bylnice

 Údaj
Kód obce585 114
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 628
Orná půda (ha)553
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)82
Trvalé trávní porosty (ha)1 235
Zemědělská půda (ha)1 946
Lesní půda (ha)3 126
Vodní plochy (ha)57
Zastavěné plochy (ha)67
Ostatní plochy (ha)433
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 314
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství101
Průmysl celkem213
Stavebnictví321
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel234
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví30
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti91
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti32
Ostatní činnosti84
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti67
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 016
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání109
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy77
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 630
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem54
muži28
ženy26
Zemřelí celkem49
muži29
ženy20
Přirozený přírůstek celkem5
muži-1
ženy6
Přistěhovalí celkem31
muži13
ženy18
Vystěhovalí celkem84
muži47
ženy37
Saldo migrace celkem-53
muži-34
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-48
muži-35
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 880
ženy2 853
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem811
muži413
ženy398
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 108
ženy1 920
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem894
muži359
ženy535
Střední stav obyvatel k 1.7.5 814
muži2 927
ženy2 887
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services