Základní charakteristiky Fryšták

 Údaj
Kód obce585 211
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 417
Orná půda (ha)1 032
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)91
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)155
Zemědělská půda (ha)1 292
Lesní půda (ha)918
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)116
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 036
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství59
Průmysl celkem211
Stavebnictví122
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel242
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí21
Profesní, vědecké a technické činnosti100
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25
Ostatní činnosti92
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno33
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti120
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci717
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání86
Zemědělští podnikatelé36
Ostatní právní formy77
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 417
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži10
ženy17
Zemřelí celkem38
muži16
ženy22
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-6
ženy-5
Přistěhovalí celkem91
muži40
ženy51
Vystěhovalí celkem65
muži27
ženy38
Saldo migrace celkem26
muži13
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem15
muži7
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 800
ženy1 927
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem564
muži282
ženy282
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 253
ženy1 264
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem646
muži265
ženy381
Střední stav obyvatel k 1.7.3 695
muži1 781
ženy1 914
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services