Základní charakteristiky Hvozdná

 Údaj
Kód obce585 289
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)728
Orná půda (ha)295
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)72
Zemědělská půda (ha)405
Lesní půda (ha)245
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)49
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem307
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem62
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel66
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci247
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 728
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem7
muži2
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži5
ženy-2
Přistěhovalí celkem31
muži13
ženy18
Vystěhovalí celkem23
muži10
ženy13
Saldo migrace celkem8
muži3
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem11
muži8
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži604
ženy603
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem212
muži107
ženy105
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži413
ženy389
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem193
muži84
ženy109
Střední stav obyvatel k 1.7.1 192
muži592
ženy600
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services