Základní charakteristiky Slušovice

 Údaj
Kód obce585 777
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)711
Orná půda (ha)285
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)101
Zemědělská půda (ha)437
Lesní půda (ha)135
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)89
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem966
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem175
Stavebnictví108
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel249
Doprava a skladování35
Ubytování, stravování a pohostinství51
Informační a komunikační činnosti25
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti119
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti74
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno35
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti164
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci674
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání54
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 711
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži14
ženy9
Zemřelí celkem15
muži11
ženy4
Přirozený přírůstek celkem8
muži3
ženy5
Přistěhovalí celkem49
muži26
ženy23
Vystěhovalí celkem83
muži36
ženy47
Saldo migrace celkem-34
muži-10
ženy-24
Přírůstek/úbytek celkem-26
muži-7
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 434
ženy1 522
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem448
muži220
ženy228
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 098
ženy1 110
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem300
muži116
ženy184
Střední stav obyvatel k 1.7.2 979
muži1 438
ženy1 541
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services