Základní charakteristiky Tlumačov

 Údaj
Kód obce585 858
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 552
Orná půda (ha)885
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)37
Trvalé trávní porosty (ha)79
Zemědělská půda (ha)1 055
Lesní půda (ha)214
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)210
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem521
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem105
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel95
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci369
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 552
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži18
ženy16
Zemřelí celkem16
muži11
ženy5
Přirozený přírůstek celkem18
muži7
ženy11
Přistěhovalí celkem31
muži16
ženy15
Vystěhovalí celkem51
muži17
ženy34
Saldo migrace celkem-20
muži-1
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži6
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 262
ženy1 259
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem407
muži219
ženy188
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži863
ženy834
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem417
muži180
ženy237
Střední stav obyvatel k 1.7.2 521
muži1 259
ženy1 262
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services