Základní charakteristiky Hodonín

 Údaj
Kód obce586 021
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 331
Orná půda (ha)975
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)1
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)73
Zemědělská půda (ha)1 149
Lesní půda (ha)3 586
Vodní plochy (ha)354
Zastavěné plochy (ha)247
Ostatní plochy (ha)993
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 781
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství105
Průmysl celkem728
Stavebnictví663
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 590
Doprava a skladování165
Ubytování, stravování a pohostinství265
Informační a komunikační činnosti78
Peněžnictví a pojišťovnictví196
Činnosti v oblasti nemovitostí358
Profesní, vědecké a technické činnosti637
Administrativní a podpůrné činnosti93
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání72
Zdravotní a sociální péče124
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti181
Ostatní činnosti510
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno225
podle právní formyStátní organizace32
Akciové společnosti65
Obchodní společnosti968
Družstevní organizace21
Finanční podniky0
Živnostníci3 334
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání608
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy720
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 331
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem223
muži117
ženy106
Zemřelí celkem243
muži130
ženy113
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-13
ženy-7
Přistěhovalí celkem371
muži192
ženy179
Vystěhovalí celkem516
muži245
ženy271
Saldo migrace celkem-145
muži-53
ženy-92
Přírůstek/úbytek celkem-165
muži-66
ženy-99
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 173
ženy12 921
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 191
muži1 648
ženy1 543
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 871
ženy8 807
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 225
muži1 654
ženy2 571
Střední stav obyvatel k 1.7.25 391
muži12 304
ženy13 087
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem18
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 34
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče11
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services