Základní charakteristiky Jihlava

 Údaj
Kód obce586 846
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 786
Orná půda (ha)3 145
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)269
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)725
Zemědělská půda (ha)4 145
Lesní půda (ha)2 599
Vodní plochy (ha)166
Zastavěné plochy (ha)356
Ostatní plochy (ha)1 521
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem12 326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství206
Průmysl celkem1 299
Stavebnictví1 333
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 642
Doprava a skladování369
Ubytování, stravování a pohostinství602
Informační a komunikační činnosti221
Peněžnictví a pojišťovnictví374
Činnosti v oblasti nemovitostí872
Profesní, vědecké a technické činnosti2 091
Administrativní a podpůrné činnosti219
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení19
Vzdělávání270
Zdravotní a sociální péče194
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti312
Ostatní činnosti1 000
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno264
podle právní formyStátní organizace53
Akciové společnosti58
Obchodní společnosti1 314
Družstevní organizace54
Finanční podniky0
Živnostníci7 978
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 259
Zemědělští podnikatelé62
Ostatní právní formy1 685
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)15
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 11
Hřbitov3
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 786
Počet katastrů18
Počet územně technických jednotek18
Počet částí obce16
ObyvatelstvoŽivě narození celkem537
muži275
ženy262
Zemřelí celkem490
muži230
ženy260
Přirozený přírůstek celkem47
muži45
ženy2
Přistěhovalí celkem813
muži379
ženy434
Vystěhovalí celkem931
muži456
ženy475
Saldo migrace celkem-118
muži-77
ženy-41
Přírůstek/úbytek celkem-71
muži-32
ženy-39
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži24 683
ženy25 915
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem7 391
muži3 765
ženy3 626
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži17 379
ženy17 056
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 772
muži3 539
ženy5 233
Střední stav obyvatel k 1.7.50 675
muži24 708
ženy25 967
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)12
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol14
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia6
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola5
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem30
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny8
Domy s pečovatelskou službou13
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)31
Tělocvičny (vč. školních)25
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)16
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé30
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa30
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 57
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče22
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services