Základní charakteristiky Luka nad Jihlavou

 Údaj
Kód obce587 478
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 569
Orná půda (ha)692
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)361
Zemědělská půda (ha)1 105
Lesní půda (ha)287
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)130
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem547
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem72
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel109
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti45
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci384
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy49
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 569
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži18
ženy16
Zemřelí celkem24
muži12
ženy12
Přirozený přírůstek celkem10
muži6
ženy4
Přistěhovalí celkem74
muži42
ženy32
Vystěhovalí celkem46
muži24
ženy22
Saldo migrace celkem28
muži18
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem38
muži24
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 378
ženy1 364
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem448
muži233
ženy215
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži947
ženy875
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem472
muži198
ženy274
Střední stav obyvatel k 1.7.2 704
muži1 358
ženy1 346
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services