Základní charakteristiky Polná

 Údaj
Kód obce587 711
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 777
Orná půda (ha)2 154
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)73
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)426
Zemědělská půda (ha)2 654
Lesní půda (ha)766
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)62
Ostatní plochy (ha)227
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem911
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem171
Stavebnictví125
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel196
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství48
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti77
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti26
Ostatní činnosti81
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti55
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci645
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání90
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy101
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 776
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem58
muži29
ženy29
Zemřelí celkem57
muži35
ženy22
Přirozený přírůstek celkem1
muži-6
ženy7
Přistěhovalí celkem73
muži37
ženy36
Vystěhovalí celkem76
muži40
ženy36
Saldo migrace celkem-3
muži-3
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-9
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 556
ženy2 584
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem873
muži449
ženy424
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 767
ženy1 668
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem832
muži340
ženy492
Střední stav obyvatel k 1.7.5 140
muži2 564
ženy2 576
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services