Základní charakteristiky Třešť

 Údaj
Kód obce588 032
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 698
Orná půda (ha)1 545
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)83
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)388
Zemědělská půda (ha)2 019
Lesní půda (ha)2 135
Vodní plochy (ha)134
Zastavěné plochy (ha)69
Ostatní plochy (ha)340
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 115
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství85
Průmysl celkem151
Stavebnictví124
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel258
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí43
Profesní, vědecké a technické činnosti111
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25
Ostatní činnosti108
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno36
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci769
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání132
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy138
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 696
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem70
muži39
ženy31
Zemřelí celkem54
muži24
ženy30
Přirozený přírůstek celkem16
muži15
ženy1
Přistěhovalí celkem68
muži31
ženy37
Vystěhovalí celkem114
muži49
ženy65
Saldo migrace celkem-46
muži-18
ženy-28
Přírůstek/úbytek celkem-30
muži-3
ženy-27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 881
ženy2 924
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem831
muži441
ženy390
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 035
ženy1 938
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 001
muži405
ženy596
Střední stav obyvatel k 1.7.5 852
muži2 883
ženy2 969
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services