Základní charakteristiky Kroměříž

 Údaj
Kód obce588 296
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 098
Orná půda (ha)2 700
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)271
Ovocné sady (ha)35
Trvalé trávní porosty (ha)114
Zemědělská půda (ha)3 121
Lesní půda (ha)663
Vodní plochy (ha)117
Zastavěné plochy (ha)248
Ostatní plochy (ha)949
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 961
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství133
Průmysl celkem806
Stavebnictví679
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 576
Doprava a skladování199
Ubytování, stravování a pohostinství343
Informační a komunikační činnosti130
Peněžnictví a pojišťovnictví226
Činnosti v oblasti nemovitostí382
Profesní, vědecké a technické činnosti935
Administrativní a podpůrné činnosti106
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání149
Zdravotní a sociální péče178
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti208
Ostatní činnosti592
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno267
podle právní formyStátní organizace40
Akciové společnosti71
Obchodní společnosti915
Družstevní organizace20
Finanční podniky0
Živnostníci4 273
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání840
Zemědělští podnikatelé43
Ostatní právní formy767
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček12
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 11
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 098
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem284
muži155
ženy129
Zemřelí celkem346
muži176
ženy170
Přirozený přírůstek celkem-62
muži-21
ženy-41
Přistěhovalí celkem548
muži229
ženy319
Vystěhovalí celkem531
muži266
ženy265
Saldo migrace celkem17
muži-37
ženy54
Přírůstek/úbytek celkem-45
muži-58
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži13 694
ženy15 232
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 938
muži2 077
ženy1 861
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži9 563
ženy10 029
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 396
muži2 054
ženy3 342
Střední stav obyvatel k 1.7.29 078
muži13 807
ženy15 271
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola11
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola2
Konzervatoře1
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem16
z tohoDomovy pro seniory4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou8
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)19
Tělocvičny (vč. školních)17
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa26
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení41
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services