Základní charakteristiky Bystřice pod Hostýnem

 Údaj
Kód obce588 393
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 681
Orná půda (ha)1 259
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)165
Ovocné sady (ha)41
Trvalé trávní porosty (ha)139
Zemědělská půda (ha)1 604
Lesní půda (ha)648
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)94
Ostatní plochy (ha)311
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 045
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství114
Průmysl celkem306
Stavebnictví221
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel416
Doprava a skladování66
Ubytování, stravování a pohostinství146
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví59
Činnosti v oblasti nemovitostí57
Profesní, vědecké a technické činnosti207
Administrativní a podpůrné činnosti30
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání27
Zdravotní a sociální péče46
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti50
Ostatní činnosti162
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno116
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti185
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 450
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání200
Zemědělští podnikatelé44
Ostatní právní formy153
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 680
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem74
muži36
ženy38
Zemřelí celkem85
muži51
ženy34
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-15
ženy4
Přistěhovalí celkem119
muži50
ženy69
Vystěhovalí celkem173
muži73
ženy100
Saldo migrace celkem-54
muži-23
ženy-31
Přírůstek/úbytek celkem-65
muži-38
ženy-27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 022
ženy4 376
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 110
muži571
ženy539
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 871
ženy2 893
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 524
muži580
ženy944
Střední stav obyvatel k 1.7.8 485
muži4 076
ženy4 409
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty10
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci3
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services