Základní charakteristiky Holešov

 Údaj
Kód obce588 458
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 395
Orná půda (ha)1 961
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)150
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)178
Zemědělská půda (ha)2 307
Lesní půda (ha)328
Vodní plochy (ha)52
Zastavěné plochy (ha)131
Ostatní plochy (ha)578
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 563
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství77
Průmysl celkem399
Stavebnictví275
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel581
Doprava a skladování75
Ubytování, stravování a pohostinství143
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví69
Činnosti v oblasti nemovitostí127
Profesní, vědecké a technické činnosti242
Administrativní a podpůrné činnosti29
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání50
Zdravotní a sociální péče65
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti78
Ostatní činnosti204
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno153
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti283
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 707
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání237
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy254
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 397
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem114
muži57
ženy57
Zemřelí celkem155
muži69
ženy86
Přirozený přírůstek celkem-41
muži-12
ženy-29
Přistěhovalí celkem201
muži78
ženy123
Vystěhovalí celkem242
muži113
ženy129
Saldo migrace celkem-41
muži-35
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-82
muži-47
ženy-35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 659
ženy6 113
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 634
muži783
ženy851
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 997
ženy3 924
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 217
muži879
ženy1 338
Střední stav obyvatel k 1.7.11 911
muži5 754
ženy6 157
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services