Základní charakteristiky Morkovice-Slížany

 Údaj
Kód obce588 768
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 115
Orná půda (ha)1 234
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)38
Zemědělská půda (ha)1 337
Lesní půda (ha)619
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)95
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem520
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem85
Stavebnictví92
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel120
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno22
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci377
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 115
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži11
ženy11
Zemřelí celkem32
muži17
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-6
ženy-4
Přistěhovalí celkem37
muži19
ženy18
Vystěhovalí celkem49
muži23
ženy26
Saldo migrace celkem-12
muži-4
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-22
muži-10
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 438
ženy1 438
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem435
muži220
ženy215
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 045
ženy982
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem414
muži173
ženy241
Střední stav obyvatel k 1.7.2 905
muži1 452
ženy1 453
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services