Základní charakteristiky Čechy pod Kosířem

 Údaj
Kód obce589 381
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)918
Orná půda (ha)557
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)8
Zemědělská půda (ha)599
Lesní půda (ha)244
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)53
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem194
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem36
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel33
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci152
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 918
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži9
ženy6
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem1
muži4
ženy-3
Přistěhovalí celkem34
muži13
ženy21
Vystěhovalí celkem20
muži8
ženy12
Saldo migrace celkem14
muži5
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem15
muži9
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži541
ženy529
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem176
muži90
ženy86
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži375
ženy337
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem182
muži76
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 055
muži531
ženy524
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services