Základní charakteristiky Konice

 Údaj
Kód obce589 624
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 445
Orná půda (ha)1 007
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)88
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)267
Zemědělská půda (ha)1 375
Lesní půda (ha)778
Vodní plochy (ha)40
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)208
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem627
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem115
Stavebnictví88
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel147
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci436
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání77
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 444
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži13
ženy9
Zemřelí celkem28
muži12
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-6
muži1
ženy-7
Přistěhovalí celkem53
muži25
ženy28
Vystěhovalí celkem64
muži35
ženy29
Saldo migrace celkem-11
muži-10
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-9
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 384
ženy1 456
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem402
muži193
ženy209
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 016
ženy980
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem442
muži175
ženy267
Střední stav obyvatel k 1.7.2 870
muži1 403
ženy1 467
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services