Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Němčice nad Hanou

 Údaj
Kód obce589 756
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 206
Orná půda (ha)938
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)6
Zemědělská půda (ha)978
Lesní půda (ha)5
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)175
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem400
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem58
Stavebnictví67
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti45
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti31
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci256
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 204
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži12
ženy8
Zemřelí celkem28
muži12
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-8
muži0
ženy-8
Přistěhovalí celkem34
muži15
ženy19
Vystěhovalí celkem53
muži19
ženy34
Saldo migrace celkem-19
muži-4
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-27
muži-4
ženy-23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži985
ženy1 014
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem275
muži151
ženy124
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži692
ženy692
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem340
muži142
ženy198
Střední stav obyvatel k 1.7.2 030
muži991
ženy1 039
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services