Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Olšany u Prostějova

 Údaj
Kód obce589 829
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 104
Orná půda (ha)978
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)1 006
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)66
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem282
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem40
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci220
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 104
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži11
ženy13
Zemřelí celkem12
muži9
ženy3
Přirozený přírůstek celkem12
muži2
ženy10
Přistěhovalí celkem77
muži38
ženy39
Vystěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Saldo migrace celkem43
muži22
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem55
muži24
ženy31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži807
ženy878
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem284
muži138
ženy146
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži572
ženy597
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem232
muži97
ženy135
Střední stav obyvatel k 1.7.1 615
muži781
ženy834
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services