Základní charakteristiky Plumlov

 Údaj
Kód obce589 896
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 152
Orná půda (ha)601
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)88
Zemědělská půda (ha)754
Lesní půda (ha)169
Vodní plochy (ha)60
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)132
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem547
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem83
Stavebnictví73
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel115
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci373
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 152
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži14
ženy12
Zemřelí celkem28
muži17
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-3
ženy1
Přistěhovalí celkem61
muži31
ženy30
Vystěhovalí celkem59
muži26
ženy33
Saldo migrace celkem2
muži5
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem0
muži2
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 188
ženy1 219
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem347
muži185
ženy162
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži829
ženy798
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem433
muži174
ženy259
Střední stav obyvatel k 1.7.2 417
muži1 189
ženy1 228
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services