Základní charakteristiky Moravské Budějovice

 Údaj
Kód obce591 181
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 714
Orná půda (ha)2 570
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)102
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)168
Zemědělská půda (ha)2 841
Lesní půda (ha)387
Vodní plochy (ha)88
Zastavěné plochy (ha)96
Ostatní plochy (ha)301
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 538
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství84
Průmysl celkem207
Stavebnictví216
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel312
Doprava a skladování59
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti23
Peněžnictví a pojišťovnictví43
Činnosti v oblasti nemovitostí67
Profesní, vědecké a technické činnosti132
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání26
Zdravotní a sociální péče32
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti35
Ostatní činnosti138
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno75
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti116
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci1 064
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání143
Zemědělští podnikatelé51
Ostatní právní formy144
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 714
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem68
muži31
ženy37
Zemřelí celkem63
muži26
ženy37
Přirozený přírůstek celkem5
muži5
ženy0
Přistěhovalí celkem99
muži40
ženy59
Vystěhovalí celkem126
muži58
ženy68
Saldo migrace celkem-27
muži-18
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-22
muži-13
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 728
ženy3 852
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem997
muži528
ženy469
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 637
ženy2 544
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 402
muži563
ženy839
Střední stav obyvatel k 1.7.7 644
muži3 755
ženy3 889
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services