Základní charakteristiky Náměšť nad Oslavou

 Údaj
Kód obce591 211
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 862
Orná půda (ha)650
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)82
Zemědělská půda (ha)785
Lesní půda (ha)801
Vodní plochy (ha)45
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)183
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem990
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství46
Průmysl celkem149
Stavebnictví112
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel209
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství52
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí48
Profesní, vědecké a technické činnosti86
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti83
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno53
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci668
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání109
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy134
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 862
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem50
muži30
ženy20
Zemřelí celkem61
muži37
ženy24
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-7
ženy-4
Přistěhovalí celkem87
muži38
ženy49
Vystěhovalí celkem119
muži63
ženy56
Saldo migrace celkem-32
muži-25
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-43
muži-32
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 435
ženy2 535
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem696
muži367
ženy329
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 713
ženy1 677
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem884
muži355
ženy529
Střední stav obyvatel k 1.7.5 019
muži2 462
ženy2 557
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services