Základní charakteristiky Uherské Hradiště

 Údaj
Kód obce592 005
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 126
Orná půda (ha)984
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)27
Zahrady (ha)169
Ovocné sady (ha)16
Trvalé trávní porosty (ha)136
Zemědělská půda (ha)1 331
Lesní půda (ha)43
Vodní plochy (ha)41
Zastavěné plochy (ha)191
Ostatní plochy (ha)520
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 536
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství120
Průmysl celkem841
Stavebnictví561
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 709
Doprava a skladování142
Ubytování, stravování a pohostinství328
Informační a komunikační činnosti125
Peněžnictví a pojišťovnictví206
Činnosti v oblasti nemovitostí338
Profesní, vědecké a technické činnosti822
Administrativní a podpůrné činnosti83
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání115
Zdravotní a sociální péče166
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti175
Ostatní činnosti538
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno247
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti51
Obchodní společnosti906
Družstevní organizace27
Finanční podniky0
Živnostníci4 094
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání797
Zemědělští podnikatelé36
Ostatní právní formy599
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)11
Kulturní zařízení ostatní9
Středisko pro volný čas dětí a mládeže6
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 126
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem227
muži114
ženy113
Zemřelí celkem254
muži140
ženy114
Přirozený přírůstek celkem-27
muži-26
ženy-1
Přistěhovalí celkem410
muži178
ženy232
Vystěhovalí celkem494
muži251
ženy243
Saldo migrace celkem-84
muži-73
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-111
muži-99
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 026
ženy13 317
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 289
muži1 663
ženy1 626
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 515
ženy8 805
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 734
muži1 848
ženy2 886
Střední stav obyvatel k 1.7.25 530
muži12 156
ženy13 374
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem12
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)12
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa28
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 43
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení17
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services