Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Březolupy

 Údaj
Kód obce592 081
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 579
Orná půda (ha)750
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)92
Zemědělská půda (ha)877
Lesní půda (ha)539
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)121
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem52
Stavebnictví48
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel78
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci234
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání44
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 580
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži5
ženy6
Zemřelí celkem16
muži5
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-5
muži0
ženy-5
Přistěhovalí celkem27
muži9
ženy18
Vystěhovalí celkem28
muži13
ženy15
Saldo migrace celkem-1
muži-4
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži-4
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži847
ženy845
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem246
muži126
ženy120
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži604
ženy544
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem298
muži117
ženy181
Střední stav obyvatel k 1.7.1 688
muži849
ženy839
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services