Základní charakteristiky Buchlovice

 Údaj
Kód obce592 102
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 196
Orná půda (ha)475
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)38
Zahrady (ha)63
Ovocné sady (ha)134
Trvalé trávní porosty (ha)210
Zemědělská půda (ha)920
Lesní půda (ha)1 998
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem542
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem111
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel101
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství40
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci382
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 196
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži11
ženy7
Zemřelí celkem70
muži32
ženy38
Přirozený přírůstek celkem-52
muži-21
ženy-31
Přistěhovalí celkem66
muži25
ženy41
Vystěhovalí celkem39
muži19
ženy20
Saldo migrace celkem27
muži6
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži-15
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 181
ženy1 283
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem322
muži164
ženy158
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži792
ženy761
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem589
muži225
ženy364
Střední stav obyvatel k 1.7.2 500
muži1 198
ženy1 302
Průměrný věk45,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services