Základní charakteristiky Dolní Němčí

 Údaj
Kód obce592 145
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)991
Orná půda (ha)838
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)863
Lesní půda (ha)12
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem659
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem130
Stavebnictví164
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel134
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství35
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci524
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání73
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 991
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži18
ženy11
Zemřelí celkem29
muži15
ženy14
Přirozený přírůstek celkem0
muži3
ženy-3
Přistěhovalí celkem22
muži9
ženy13
Vystěhovalí celkem42
muži16
ženy26
Saldo migrace celkem-20
muži-7
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-20
muži-4
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 479
ženy1 539
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem394
muži216
ženy178
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 080
ženy1 075
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem469
muži183
ženy286
Střední stav obyvatel k 1.7.3 032
muži1 486
ženy1 546
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services