Základní charakteristiky Mistřice

 Údaj
Kód obce592 382
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 002
Orná půda (ha)667
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)16
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)117
Zemědělská půda (ha)841
Lesní půda (ha)72
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)68
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem234
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem36
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci181
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 001
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži3
ženy11
Zemřelí celkem16
muži7
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-4
ženy2
Přistěhovalí celkem18
muži12
ženy6
Vystěhovalí celkem17
muži6
ženy11
Saldo migrace celkem1
muži6
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži2
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži594
ženy600
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem216
muži99
ženy117
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži430
ženy373
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem175
muži65
ženy110
Střední stav obyvatel k 1.7.1 189
muži591
ženy598
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services