Základní charakteristiky Ostrožská Nová Ves

 Údaj
Kód obce592 463
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 606
Orná půda (ha)1 343
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)7
Zahrady (ha)64
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)100
Zemědělská půda (ha)1 515
Lesní půda (ha)477
Vodní plochy (ha)359
Zastavěné plochy (ha)55
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem708
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem120
Stavebnictví122
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel175
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví34
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti56
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci518
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání80
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 606
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži18
ženy15
Zemřelí celkem23
muži14
ženy9
Přirozený přírůstek celkem10
muži4
ženy6
Přistěhovalí celkem34
muži18
ženy16
Vystěhovalí celkem57
muži31
ženy26
Saldo migrace celkem-23
muži-13
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-9
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 666
ženy1 725
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem477
muži249
ženy228
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 167
ženy1 122
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem625
muži250
ženy375
Střední stav obyvatel k 1.7.3 391
muži1 670
ženy1 721
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services