Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Strání

 Údaj
Kód obce592 617
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 976
Orná půda (ha)687
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)426
Zemědělská půda (ha)1 180
Lesní půda (ha)2 547
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)190
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem700
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem217
Stavebnictví130
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel123
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti45
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci531
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání68
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy49
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 976
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži15
ženy9
Zemřelí celkem34
muži16
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-1
ženy-9
Přistěhovalí celkem20
muži9
ženy11
Vystěhovalí celkem34
muži14
ženy20
Saldo migrace celkem-14
muži-5
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-24
muži-6
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 777
ženy1 854
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem504
muži269
ženy235
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 276
ženy1 239
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem612
muži232
ženy380
Střední stav obyvatel k 1.7.3 657
muži1 787
ženy1 870
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services