Základní charakteristiky Uherský Brod

 Údaj
Kód obce592 731
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 206
Orná půda (ha)3 031
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)227
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)228
Zemědělská půda (ha)3 504
Lesní půda (ha)873
Vodní plochy (ha)79
Zastavěné plochy (ha)173
Ostatní plochy (ha)577
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 360
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství88
Průmysl celkem786
Stavebnictví509
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 117
Doprava a skladování120
Ubytování, stravování a pohostinství194
Informační a komunikační činnosti88
Peněžnictví a pojišťovnictví130
Činnosti v oblasti nemovitostí189
Profesní, vědecké a technické činnosti442
Administrativní a podpůrné činnosti44
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání64
Zdravotní a sociální péče76
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti64
Ostatní činnosti328
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno131
podle právní formyStátní organizace25
Akciové společnosti18
Obchodní společnosti531
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci3 023
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání434
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy288
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 206
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem122
muži67
ženy55
Zemřelí celkem151
muži86
ženy65
Přirozený přírůstek celkem-29
muži-19
ženy-10
Přistěhovalí celkem229
muži114
ženy115
Vystěhovalí celkem258
muži119
ženy139
Saldo migrace celkem-29
muži-5
ženy-24
Přírůstek/úbytek celkem-58
muži-24
ženy-34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 293
ženy8 484
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 262
muži1 224
ženy1 038
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 878
ženy5 637
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 000
muži1 191
ženy1 809
Střední stav obyvatel k 1.7.16 895
muži8 344
ženy8 551
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 27
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení21
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services