Základní charakteristiky Vyškov

 Údaj
Kód obce592 889
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 038
Orná půda (ha)2 396
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)146
Ovocné sady (ha)29
Trvalé trávní porosty (ha)255
Zemědělská půda (ha)2 827
Lesní půda (ha)1 065
Vodní plochy (ha)118
Zastavěné plochy (ha)213
Ostatní plochy (ha)814
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 158
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství329
Průmysl celkem634
Stavebnictví682
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 162
Doprava a skladování119
Ubytování, stravování a pohostinství248
Informační a komunikační činnosti74
Peněžnictví a pojišťovnictví167
Činnosti v oblasti nemovitostí289
Profesní, vědecké a technické činnosti538
Administrativní a podpůrné činnosti82
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání91
Zdravotní a sociální péče87
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti138
Ostatní činnosti429
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno216
podle právní formyStátní organizace34
Akciové společnosti45
Obchodní společnosti443
Družstevní organizace59
Finanční podniky0
Živnostníci3 484
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání520
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy818
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 6
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 041
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem222
muži113
ženy109
Zemřelí celkem219
muži102
ženy117
Přirozený přírůstek celkem3
muži11
ženy-8
Přistěhovalí celkem414
muži181
ženy233
Vystěhovalí celkem519
muži258
ženy261
Saldo migrace celkem-105
muži-77
ženy-28
Přírůstek/úbytek celkem-102
muži-66
ženy-36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 438
ženy11 058
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 911
muži1 481
ženy1 430
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 554
ženy7 574
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 457
muži1 403
ženy2 054
Střední stav obyvatel k 1.7.21 630
muži10 531
ženy11 099
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem10
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)14
Tělocvičny (vč. školních)12
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 27
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení14
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče11
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services