Základní charakteristiky Bučovice

 Údaj
Kód obce592 943
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 119
Orná půda (ha)2 251
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)2
Zahrady (ha)109
Ovocné sady (ha)22
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)2 402
Lesní půda (ha)284
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)325
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 455
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství62
Průmysl celkem252
Stavebnictví238
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel298
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství72
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví49
Činnosti v oblasti nemovitostí69
Profesní, vědecké a technické činnosti102
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti112
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno61
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti125
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 006
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání160
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy154
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 119
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem67
muži35
ženy32
Zemřelí celkem58
muži40
ženy18
Přirozený přírůstek celkem9
muži-5
ženy14
Přistěhovalí celkem119
muži60
ženy59
Vystěhovalí celkem138
muži64
ženy74
Saldo migrace celkem-19
muži-4
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-9
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 198
ženy3 252
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem951
muži501
ženy450
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 244
ženy2 149
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 106
muži453
ženy653
Střední stav obyvatel k 1.7.6 473
muži3 213
ženy3 260
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty11
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services