Základní charakteristiky Drnovice

 Údaj
Kód obce593 001
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 196
Orná půda (ha)587
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)636
Lesní půda (ha)460
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)65
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem457
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem64
Stavebnictví86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti39
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci339
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 196
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži16
ženy7
Zemřelí celkem28
muži14
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-5
muži2
ženy-7
Přistěhovalí celkem41
muži19
ženy22
Vystěhovalí celkem31
muži14
ženy17
Saldo migrace celkem10
muži5
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem5
muži7
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 177
ženy1 197
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem382
muži208
ženy174
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži799
ženy789
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem404
muži170
ženy234
Střední stav obyvatel k 1.7.2 356
muži1 159
ženy1 197
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services