Základní charakteristiky Nesovice

 Údaj
Kód obce593 419
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 027
Orná půda (ha)633
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)703
Lesní půda (ha)206
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)82
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem222
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem39
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci176
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 027
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem9
muži3
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-1
ženy-3
Přistěhovalí celkem20
muži10
ženy10
Vystěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-5
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži571
ženy550
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem155
muži86
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži392
ženy347
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem227
muži93
ženy134
Střední stav obyvatel k 1.7.1 128
muži572
ženy556
Průměrný věk43,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services