Základní charakteristiky Rousínov

 Údaj
Kód obce593 559
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 305
Orná půda (ha)1 713
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)102
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)1 847
Lesní půda (ha)112
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)80
Ostatní plochy (ha)247
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 251
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem232
Stavebnictví168
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel291
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví35
Činnosti v oblasti nemovitostí33
Profesní, vědecké a technické činnosti92
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče17
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti103
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno59
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti86
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci889
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání102
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy178
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 304
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem66
muži29
ženy37
Zemřelí celkem38
muži20
ženy18
Přirozený přírůstek celkem28
muži9
ženy19
Přistěhovalí celkem205
muži98
ženy107
Vystěhovalí celkem117
muži68
ženy49
Saldo migrace celkem88
muži30
ženy58
Přírůstek/úbytek celkem116
muži39
ženy77
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 676
ženy2 823
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem874
muži414
ženy460
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 869
ženy1 848
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem908
muži393
ženy515
Střední stav obyvatel k 1.7.5 323
muži2 606
ženy2 717
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services