Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Znojmo

 Údaj
Kód obce593 711
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 589
Orná půda (ha)3 370
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)188
Zahrady (ha)412
Ovocné sady (ha)64
Trvalé trávní porosty (ha)122
Zemědělská půda (ha)4 156
Lesní půda (ha)1 129
Vodní plochy (ha)115
Zastavěné plochy (ha)282
Ostatní plochy (ha)907
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem8 809
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství257
Průmysl celkem942
Stavebnictví962
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 106
Doprava a skladování199
Ubytování, stravování a pohostinství676
Informační a komunikační činnosti129
Peněžnictví a pojišťovnictví295
Činnosti v oblasti nemovitostí532
Profesní, vědecké a technické činnosti1 086
Administrativní a podpůrné činnosti106
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání110
Zdravotní a sociální péče153
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti227
Ostatní činnosti699
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno376
podle právní formyStátní organizace34
Akciové společnosti41
Obchodní společnosti1 151
Družstevní organizace36
Finanční podniky0
Živnostníci5 663
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání832
Zemědělští podnikatelé64
Ostatní právní formy1 040
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček10
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 16
Hřbitov9
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 587
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem320
muži176
ženy144
Zemřelí celkem350
muži169
ženy181
Přirozený přírůstek celkem-30
muži7
ženy-37
Přistěhovalí celkem629
muži295
ženy334
Vystěhovalí celkem708
muži338
ženy370
Saldo migrace celkem-79
muži-43
ženy-36
Přírůstek/úbytek celkem-109
muži-36
ženy-73
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži16 161
ženy17 803
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 873
muži2 526
ženy2 347
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži11 275
ženy11 824
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 992
muži2 360
ženy3 632
Střední stav obyvatel k 1.7.34 025
muži16 171
ženy17 854
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola9
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)15
Tělocvičny (vč. školních)23
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa32
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 33
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče2
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services