Základní charakteristiky Jaroslavice

 Údaj
Kód obce594 199
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 578
Orná půda (ha)995
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)34
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)8
Zemědělská půda (ha)1 079
Lesní půda (ha)71
Vodní plochy (ha)298
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem224
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem30
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci172
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 578
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem4
muži-1
ženy5
Přistěhovalí celkem39
muži17
ženy22
Vystěhovalí celkem21
muži9
ženy12
Saldo migrace celkem18
muži8
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem22
muži7
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži665
ženy624
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem200
muži99
ženy101
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži507
ženy427
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem155
muži59
ženy96
Střední stav obyvatel k 1.7.1 275
muži666
ženy609
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services