Základní charakteristiky Miroslav

 Údaj
Kód obce594 458
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 660
Orná půda (ha)2 000
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)115
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)68
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)2 227
Lesní půda (ha)156
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)192
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem699
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem131
Stavebnictví110
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel171
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti49
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci521
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání62
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 660
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži13
ženy9
Zemřelí celkem28
muži16
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-3
ženy-3
Přistěhovalí celkem74
muži24
ženy50
Vystěhovalí celkem63
muži28
ženy35
Saldo migrace celkem11
muži-4
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem5
muži-7
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 439
ženy1 475
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem410
muži218
ženy192
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 015
ženy1 015
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem474
muži206
ženy268
Střední stav obyvatel k 1.7.2 911
muži1 451
ženy1 460
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services