Základní charakteristiky Moravský Krumlov

 Údaj
Kód obce594 482
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 956
Orná půda (ha)1 689
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)6
Zahrady (ha)76
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)91
Zemědělská půda (ha)1 866
Lesní půda (ha)2 585
Vodní plochy (ha)81
Zastavěné plochy (ha)93
Ostatní plochy (ha)332
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem230
Stavebnictví155
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel339
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství48
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví33
Činnosti v oblasti nemovitostí52
Profesní, vědecké a technické činnosti121
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče28
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti36
Ostatní činnosti109
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno43
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti81
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci968
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání115
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy118
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 956
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem56
muži35
ženy21
Zemřelí celkem50
muži31
ženy19
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem79
muži40
ženy39
Vystěhovalí celkem95
muži46
ženy49
Saldo migrace celkem-16
muži-6
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-2
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 808
ženy3 085
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem748
muži361
ženy387
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 029
ženy2 100
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 016
muži418
ženy598
Střední stav obyvatel k 1.7.5 932
muži2 821
ženy3 111
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services