Základní charakteristiky Šanov

 Údaj
Kód obce594 873
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 035
Orná půda (ha)1 378
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)89
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)1 501
Lesní půda (ha)323
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)172
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem36
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel49
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci186
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 035
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži11
ženy10
Zemřelí celkem17
muži9
ženy8
Přirozený přírůstek celkem4
muži2
ženy2
Přistěhovalí celkem64
muži32
ženy32
Vystěhovalí celkem41
muži21
ženy20
Saldo migrace celkem23
muži11
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem27
muži13
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži779
ženy720
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem241
muži123
ženy118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži557
ženy494
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem207
muži99
ženy108
Střední stav obyvatel k 1.7.1 467
muži766
ženy701
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services