Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Křižanov

 Údaj
Kód obce595 926
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 364
Orná půda (ha)846
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)144
Zemědělská půda (ha)1 027
Lesní půda (ha)137
Vodní plochy (ha)78
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)92
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem415
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem70
Stavebnictví105
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci291
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání44
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 363
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem40
muži21
ženy19
Vystěhovalí celkem44
muži19
ženy25
Saldo migrace celkem-4
muži2
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži3
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži940
ženy951
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem295
muži152
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži680
ženy659
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem257
muži108
ženy149
Střední stav obyvatel k 1.7.1 874
muži926
ženy948
Průměrný věk38,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services