Základní charakteristiky Rovečné

 Údaj
Kód obce596 612
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 174
Orná půda (ha)527
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)205
Zemědělská půda (ha)761
Lesní půda (ha)345
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)55
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem123
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem33
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel18
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství2
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci88
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 174
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži4
ženy1
Zemřelí celkem7
muži1
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-2
muži3
ženy-5
Přistěhovalí celkem4
muži1
ženy3
Vystěhovalí celkem17
muži11
ženy6
Saldo migrace celkem-13
muži-10
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži-7
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži315
ženy309
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem79
muži48
ženy31
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži209
ženy194
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem142
muži58
ženy84
Střední stav obyvatel k 1.7.646
muži324
ženy322
Průměrný věk44,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services