Základní charakteristiky Ujčov

 Údaj
Kód obce596 914
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 199
Orná půda (ha)174
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)283
Zemědělská půda (ha)494
Lesní půda (ha)544
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)136
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem94
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem23
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti2
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci61
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 199
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži4
ženy2
Zemřelí celkem8
muži2
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-2
muži2
ženy-4
Přistěhovalí celkem3
muži3
ženy0
Vystěhovalí celkem8
muži6
ženy2
Saldo migrace celkem-5
muži-3
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži233
ženy254
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem75
muži32
ženy43
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži174
ženy164
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem74
muži27
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.492
muži230
ženy262
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services