Základní charakteristiky Velká Bíteš

 Údaj
Kód obce596 973
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 732
Orná půda (ha)2 066
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)232
Zemědělská půda (ha)2 399
Lesní půda (ha)1 886
Vodní plochy (ha)40
Zastavěné plochy (ha)79
Ostatní plochy (ha)327
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 050
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem160
Stavebnictví109
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel270
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství61
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti99
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno43
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti99
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci717
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání90
Zemědělští podnikatelé45
Ostatní právní formy87
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 732
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži28
ženy23
Zemřelí celkem51
muži21
ženy30
Přirozený přírůstek celkem0
muži7
ženy-7
Přistěhovalí celkem86
muži35
ženy51
Vystěhovalí celkem77
muži29
ženy48
Saldo migrace celkem9
muži6
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem9
muži13
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 545
ženy2 525
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem818
muži456
ženy362
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 788
ženy1 739
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem725
muži301
ženy424
Střední stav obyvatel k 1.7.5 046
muži2 529
ženy2 517
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services