Základní charakteristiky Bruntál

 Údaj
Kód obce597 180
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 935
Orná půda (ha)352
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 195
Zemědělská půda (ha)1 589
Lesní půda (ha)490
Vodní plochy (ha)176
Zastavěné plochy (ha)113
Ostatní plochy (ha)566
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 526
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství95
Průmysl celkem440
Stavebnictví512
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel714
Doprava a skladování97
Ubytování, stravování a pohostinství179
Informační a komunikační činnosti44
Peněžnictví a pojišťovnictví77
Činnosti v oblasti nemovitostí203
Profesní, vědecké a technické činnosti506
Administrativní a podpůrné činnosti56
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání74
Zdravotní a sociální péče69
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti87
Ostatní činnosti287
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno92
podle právní formyStátní organizace25
Akciové společnosti15
Obchodní společnosti262
Družstevní organizace37
Finanční podniky0
Živnostníci2 426
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání382
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy364
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 935
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem167
muži92
ženy75
Zemřelí celkem149
muži76
ženy73
Přirozený přírůstek celkem18
muži16
ženy2
Přistěhovalí celkem354
muži171
ženy183
Vystěhovalí celkem439
muži194
ženy245
Saldo migrace celkem-85
muži-23
ženy-62
Přírůstek/úbytek celkem-67
muži-7
ženy-60
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 128
ženy8 797
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 621
muži1 356
ženy1 265
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 808
ženy6 094
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 402
muži964
ženy1 438
Střední stav obyvatel k 1.7.17 028
muži8 152
ženy8 876
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem19
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny6
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 21
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení10
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services