Základní charakteristiky Brantice

 Údaj
Kód obce597 210
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 673
Orná půda (ha)752
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)337
Zemědělská půda (ha)1 165
Lesní půda (ha)1 326
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)134
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem289
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem46
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel55
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci218
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 673
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem8
muži2
ženy6
Přirozený přírůstek celkem2
muži3
ženy-1
Přistěhovalí celkem54
muži24
ženy30
Vystěhovalí celkem33
muži16
ženy17
Saldo migrace celkem21
muži8
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem23
muži11
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži693
ženy659
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem226
muži109
ženy117
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži508
ženy445
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem173
muži76
ženy97
Střední stav obyvatel k 1.7.1 323
muži674
ženy649
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services