Základní charakteristiky Jindřichov

 Údaj
Kód obce597 449
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 471
Orná půda (ha)1 182
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)723
Zemědělská půda (ha)1 973
Lesní půda (ha)1 262
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)168
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem246
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství58
Průmysl celkem33
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci186
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 470
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem16
muži11
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-5
ženy-1
Přistěhovalí celkem48
muži19
ženy29
Vystěhovalí celkem55
muži40
ženy15
Saldo migrace celkem-7
muži-21
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-26
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži672
ženy677
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem189
muži92
ženy97
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži491
ženy450
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem219
muži89
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.1 377
muži709
ženy668
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services