Základní charakteristiky Město Albrechtice

 Údaj
Kód obce597 635
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 526
Orná půda (ha)1 091
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)130
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 634
Zemědělská půda (ha)2 855
Lesní půda (ha)3 140
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)62
Ostatní plochy (ha)422
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem723
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství70
Průmysl celkem92
Stavebnictví102
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel136
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví19
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci523
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání68
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 526
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži12
ženy15
Zemřelí celkem32
muži15
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-3
ženy-2
Přistěhovalí celkem121
muži58
ženy63
Vystěhovalí celkem93
muži37
ženy56
Saldo migrace celkem28
muži21
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem23
muži18
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 774
ženy1 847
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem523
muži277
ženy246
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 254
ženy1 239
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem605
muži243
ženy362
Střední stav obyvatel k 1.7.3 607
muži1 763
ženy1 844
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services