Základní charakteristiky Zlaté Hory

 Údaj
Kód obce597 996
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 595
Orná půda (ha)438
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)127
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1 222
Zemědělská půda (ha)1 787
Lesní půda (ha)6 156
Vodní plochy (ha)110
Zastavěné plochy (ha)72
Ostatní plochy (ha)468
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem810
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství101
Průmysl celkem99
Stavebnictví103
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel149
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství62
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí21
Profesní, vědecké a technické činnosti62
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci587
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání68
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy89
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 595
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži22
ženy12
Zemřelí celkem46
muži25
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-3
ženy-9
Přistěhovalí celkem60
muži19
ženy41
Vystěhovalí celkem74
muži33
ženy41
Saldo migrace celkem-14
muži-14
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-26
muži-17
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 004
ženy1 998
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem492
muži252
ženy240
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 482
ženy1 368
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem660
muži270
ženy390
Střední stav obyvatel k 1.7.4 046
muži2 032
ženy2 014
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services