Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Baška

 Údaj
Kód obce598 011
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 283
Orná půda (ha)433
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)110
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)176
Zemědělská půda (ha)721
Lesní půda (ha)264
Vodní plochy (ha)74
Zastavěné plochy (ha)48
Ostatní plochy (ha)177
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem808
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem125
Stavebnictví92
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel210
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti98
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti56
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti54
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci638
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání71
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 283
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži21
ženy12
Zemřelí celkem28
muži16
ženy12
Přirozený přírůstek celkem5
muži5
ženy0
Přistěhovalí celkem186
muži101
ženy85
Vystěhovalí celkem95
muži44
ženy51
Saldo migrace celkem91
muži57
ženy34
Přírůstek/úbytek celkem96
muži62
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 870
ženy1 844
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem556
muži296
ženy260
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 315
ženy1 232
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem611
muži259
ženy352
Střední stav obyvatel k 1.7.3 588
muži1 792
ženy1 796
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services