Základní charakteristiky Brušperk

 Údaj
Kód obce598 038
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 026
Orná půda (ha)542
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)74
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)146
Zemědělská půda (ha)767
Lesní půda (ha)125
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem724
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem103
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel154
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti111
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno32
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci560
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání67
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 026
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži27
ženy14
Zemřelí celkem39
muži17
ženy22
Přirozený přírůstek celkem2
muži10
ženy-8
Přistěhovalí celkem98
muži43
ženy55
Vystěhovalí celkem106
muži50
ženy56
Saldo migrace celkem-8
muži-7
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži3
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 913
ženy2 012
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem596
muži300
ženy296
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 315
ženy1 324
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem690
muži298
ženy392
Střední stav obyvatel k 1.7.3 885
muži1 885
ženy2 000
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services